Valná hromada 1.6.2020


POZVÁNKA - PLNÉ A NEZKRÁCENÉ ZNĚNÍ

1.6.2020 od 10:00 hod., v prostorách advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, na adrese Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1 (budova Florentinum, recepce A, sedmé patro)

Program:
1) Zahájení Valné hromady Společnosti; volba orgánů Valné hromady
2) Rozhodnutí o schválení nabytí vlastních akcií Společnosti; schválení rozdělení formou odštěpení se vznikem nové společnosti, včetně schválení projektu rozdělení formou odštěpení se vznikem nové společnosti; schválení konečné účetní závěrky Společnosti; schválení zahajovací rozvahy nové společnosti, jakožto nástupnické společnosti; schválení zahajovací rozvahy Společnosti, jakožto rozdělované společnosti a schválení ukončení účasti akcionáře v souvislosti s procesem rozdělení formou odštěpení se vznikem nové společnosti;
3) Závěr Valné hromady
NÁVRH USNESENÍ VALNÉ HROMADY A JEHO ODŮVODNĚNÍ:
Rozhodnutí o schválení nabytí vlastních akcií Společnosti; schválení rozdělení formou odštěpení se vznikem nové společnosti, včetně schválení projektu rozdělení formou odštěpení se vznikem nové společnosti; schválení konečné účetní závěrky Společnosti´; schválení zahajovací rozvahy nové společnosti, jakožto nástupnické společnosti; schválení zahajovací rozvahy Společnosti, jakožto rozdělované společnosti a schválení ukončení účasti akcionáře v souvislosti s procesem rozdělení formou odštěpení se vznikem nové společnosti.
Předsedkyně představenstva Mgr. Klára Sovová


Identifikační údaje
Poirot a.s.

Jungmannova 26/15
Nové město
110 00 Praha 1

IČ: 47116013
DIČ: CZ47116013

spis.zn. B 1819
vedená u Městského soudu
v Praze
Bankovní spojení
Kontakt